English Suomi
Part of S-Group


S-GROUP är en koncern med några av Nordens ledande företag. Vi arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information och tillhandahåller IT-baserade affärs- och verksamhetslösningar för företag, kommuner och myndigheter. Vi har helhetslösningar för områdena transport, logistik, skog, industri, försvar, säkerhet, miljö, infrastruktur, hälsa, energi och telekom. S-GROUP har cirka 300 medarbetare i Sverige, Finland, Polen och Litauen. Huvudkontoret finns i Gävle. Vår genomsnittliga tillväxt per år de senaste 15 åren har varit 20 procent och vi omsätter drygt 400 miljoner kronor. Våra produkter och lösningar finns idag hos fler än 50 000 användare.


Navigate your business with GISEsri Finland    Esri Polska    Esri Sverige

S-GROUP SOLUTIONS    S-GROUP Lietuva    Progira